A Blogról

 

Üdvözlünk Magyarország első Kriminológia Blogján!

Elsődleges célunk a kriminológia, mint tudomány népszerűsítése, élővé és megérthetővé tétele, cikkek kutatások megjelentetése.

Mindenki hallott már a kriminológiáról, ilyen vagy olyan formában. Nézünk és olvasunk krimiket, látjuk a hírekben megjelenő bűnözést. Ugyanakkor ezt a tudományterületet nem szabad összekeverni a kriminalisztikával! A kriminalisztika ugyanis a büntetőjoghoz kötött, s mint ilyen, a bűncselekmények felderítéséhez és bizonyításához nyújt természettudományos alapokon nyugvó eljárásokat, ajánlásokat, a ki és a hogyan kérdésére keresi alapvetően a választ.

A KRIMINOLÓGIA pedig a MIÉRT-re keresi a választ, vagyis azon okokra – legyenek bár társadalmi, vagy egyéni jelenségek -, melyek a bűnőzésre és a bűnelkövetés létrejöttére, megelőzésére adnak feleletet. Részét képezi az igazságszolgáltatás vizsgálata, a börtönök világa, az elkövetők rehabilitásálása, reszocializációja, reintegrációja, a pönológia tudománya, továbbá az áldozattan, vagyis a viktimológia.

Szeretnénk megértetni mindnyájatokkal, akik érdeklődtök az iránt, hogy mi van az események hátterében – vagyis a történések kriminológiai vonatkozásait -, úgy és abban a formában, ahogy azok léteznek, túlmutatva a tisztán büntetés-végrehajtási vagy büntetőjogi értelmezésen. Helyet biztosítunk kutatóknak, kriminológus kutatóknak, szakembereknek, továbbá az interdiszciplináris kutatási területek művelőinek megjelenésre, publikálásra. A szak iránt érdeklődőknek és az ELTE ÁJK Kriminológai Mesterképzésen tanulóknak egyaránt hasznos információkat kívánunk nyújtani.

Ezért is a cím, mert itt vagyunk. S hogy mért? Mert kell és legyen KRIMINOLÓGIA MOST.

A Kriminológia MOST Blog üzemeltetői

Kép forrásaKép forrása